Grondstofwinning uit Rotterdams riool

Thema
Afvalwaterzuivering, Grondstoffenfabriek, Innovatie / nieuwe technieken

Samenvatting
Het doel van dit project is het onderzoeken van een innovatief concept voor het terugwinnen van water, energie en nutriënten uit huishoudelijk afvalwater. De kern van dit concept is keramische nanofiltratie. Keramische nanofiltratie membranen zijn gemaakt van titaniumoxide en zijn hydrofiel. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat het water makkelijk door de nano-poriën kan stromen, maar het vuil zich niet hecht in de poriën. Dit is een voordeel ten opzichte van de conventionele polymere membranen die veel gebruikt worden bij waterzuivering. De schone stroom is mogelijk geschikt als voorzuivering voor de omgekeerde osmose membraan waarmee gedemineraliseerd afvalwater geproduceerd kan worden voor industrieën.
In de pilothal is de efficiëntie van de keramische nanofiltratie membranen getest met gefilterd huishoudelijk afvalwater. Dit afvalwater werd gefilterd door een grit en fijnzeven, bestaand uit een trommel- en een bandzeef.

Start
Juni 2014

Eind
Juni 2015

Onderzoeker
- Franca Kramer
- Ran Shang
- Bas Heijman

Organisatie

- TU Delft
- Evides Industriewater
- STW
- Hoogheemraadschap van Delfland
- Waterschap Hollandse Delta
- Logisticon Water Treatment

Documenten

Kramer_et_al._2015.pdf

Links

http://www.citg.tudelft.nl/nl/over-faculteit/afdelingen/watermanagement/secties/sanitary-engineering/staff/steef-de-valk/enhanced-enzymatic-anaerobic-fermentation-of-organic-residues-enzyfor/

http://www.citg.tudelft.nl/onderzoek/stories-of-science/water-m

Contact

Franca Kramer