Onderzoeksfaciliteit Delft Blue Innovations

Delfland, Evides en Delfluent (Services) stellen onder de naam Delft Blue Innovations hun onderzoeksfaciliteit open voor een ieder die onderzoek doet dat bijdraagt aan de verdere verbetering en verduurzaming van de waterketen.

Verduurzamen afvalwaterketen

Nederlanders gebruiken per persoon per dag gemiddeld 130 liter kraanwater voor zaken als koken, wassen en het doorspoelen van de wc. Al dat water komt in het riool van waaruit het naar een zuivering wordt gepompt. Daar wordt het schoongemaakt voordat het teruggaat naar de natuur.
Deze waterketen is in hoog tempo aan het verduurzamen. Grondstoffen zoals fosfaten worden teruggewonnen evenals energie en voor het schone water worden nieuwe toepassingen bedacht. Water dat nog verder wordt gezuiverd kan dienen als zoetwaterbuffer, als gietwater voor de glastuinbouw of bijvoorbeeld om de kwaliteit van het water in sloten en vaarten te verbeteren. Ontwikkelingen die ertoe leiden dat het zuiveringsproces doelmatiger, duurzamer en goedkoper wordt.

Van Delft Blue Water naar Delft Blue Innovations

Aan al deze ontwikkelingen gaat onderzoek vooraf. Op de afvalwaterzuivering Harnaschpolder is eerder een onderzoekshal gebouwd voor Delft Blue Water. Een project waarbij extra zuiveringsstappen zijn onderzocht om gezuiverd water geschikt te maken voor de glastuinbouw en het lokale oppervlaktewater. Intussen zijn er ook succesvolle onderzoeken gedaan door UNESCO-IHE, TU Delft, KWR en anderen. Om onderzoek naar hergebruik van water en grondstoffen verder te stimuleren, hebben Delfland, Evides en Delfluent de onderzoeksfaciliteiten onder de naam Delft Blue Innovations uitgebreid en breed voor derden opengesteld.