Nieuwe generatie DNA-technieken voor het nieuwe zuiveren

Thema
Afvalwaterzuivering, Innovatie / nieuwe technieken, Meten & Monitoren

Samenvatting
Binnen dit project worden de waardevolle data die zitten opgesloten in het actiefslib van waterzuiveringen ontsloten. Met derde generatie DNA-technieken (NGS) wordt de microbiële populatie in het slib van AWZI Harnaschpolder zichtbaar en meetbaar gemaakt. Het slib wordt gedurende een jaar elke maand op deze manier doorgemeten.
Dit zal resulteren in de eerste actiefslib DNA-database van waterzuiveringen in Nederland.
De verkregen data worden gebruikt om specifieke thema’s nader uit te werken, zoals bijvoorbeeld:
Inzicht in de algemene samenstelling van het slib en hoe dit varieert in de tijd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in verschillende groepen of deelthema’s als:
- Antibioticaresistentie genen
- (Potentiële) ziekteverwekkers
- Biologische fosfaatverwijdering (Bio-P)
- Nitrificatie
- …
Door de data van het slib te combineren met beschikbare fysische en chemische data van de zuivering worden correlaties geïdentificeerd en hypothesen getoetst.
Nieuw inzicht biedt kansen om nieuwe tools te ontwikkelen en data te genereren waarmee de zuivering additioneel kan worden gemonitord en geoptimaliseerd.

Start
September 2017

Eind
Augustus 2018

Onderzoeker
- Aleida de Vos van Steenwijk (Orvion)
- Frithjof Godschalk (Orvion)

Organisatie

- Orvion BV
- Delfluent Services BV
- Hoogheemraadschap van Delfland
- Evides Industriewater BV

Documenten

de-Vos-2017-DNA-monitoring-H2O.pdf

Links

http://www.orvion.nl

Contact

Aleida de Vos van Steenwijk
06-17394569
[email protected]