Actieve hydrodynamische cavitatie voor effectieve slibontsluiting

Thema
Afvalwaterzuivering, Innovatie / nieuwe technieken

Samenvatting
Het verwerken van zuiveringsslib brengt hoge kosten met zich mee. Het rendement van vergisting van zuiveringsslib kan worden verhoogd en de kosten van ontwatering, opslag en slibverbranding kunnen worden verlaagd, indien het zuiveringsslib wordt voorbehandeld door middel van een slibontsluitingstechnologie. Uit literatuur zijn er vele technologieën onderzocht variërend van fysische voorbehandelingstechnieken zoals thermische slibontsluiting, cavitatie en mechanische technologieën tot chemische voorbehandelingstechnieken met zuur of loog. Deze technologieën laten zien dat voorbehandeling van slib de biogasproductie verhoogt en de hoeveelheid af te voeren slib vermindert. Echter, er zijn nadelen zoals een hoog energieverbruik, benodigde chemicaliën en ongewenste scaling.
Het voordeel van actieve hydrodynamische cavitatie is dat het energetisch voordeliger is dan akoestische en passieve hydrodynamische cavitatie. Verder is het zeer geschikt voor opschaling tot elk gewenst debiet.

Start
Oktober 2013

Eind
April 2017

Onderzoeker
- Albert Stoop (Whirlwind International)
- Tom Bakker (Whirlwind International)
- Paul Weij (DSBV)
- Tessa van der Brand (KWR)

Organisatie

- Whirlwind international
- Delfluent Services B.V.
- KWR Watercycle Research Institute

Documenten

Eindrapport-vibrocav.pdf

Links

http://www.tkiwatertechnologie.nl/project/hydrodynamische-cavitatie-voor-effectieve-slibontsluiting/

Contact

Albert Stoop
[email protected]