Verbeterde fosfaatverwijdering en slibontwatering AWZI Harnaschpolder

Thema
Afvalwaterzuivering, Energiefabriek, Energie- & Grondstoffenfabriek, Innovatie / nieuwe technieken

Samenvatting
Op AWZI Harnaschpolder wordt fosfaat biologisch verwijderd door zogenaamde fosfaat accumulerende bacteriën. Deze bacteriën slaan fosfaat op onder aerobe opstandheden. In de anaerobe gisting komt dit fosfaat grotendeels weer vrij. In dit onderzoek wordt onderzocht of dit fosfaat kan worden verwijderd in de sliblijn door magnesiumhydroxide te doseren. Het fosfaat reageert hiermee tot struviet (MagnesiumAmmoniumFosfaat). Het onderzoek vindt op volledige schaalgrootte plaats, waardoor goed inzicht kan worden verkregen in de effecten van de dosering van magnesiumhydroxide. De belangrijkste effecten die optreden zijn, een efficiëntere fosfaatverwijdering in de waterlijn en een verbetering van de ontwaterbaarheid van het zuiveringslib.

Start
Juli 2015

Eind
December 2017

Onderzoeker
- Mirabella Mulder
- Paul Weij
- Richard Bonte

Organisatie

- Delfluent Services BV
- Hoogheemraadschap van Delfland
- Mirabella Mulder Waste Water Management

Contact

Mirabella Mulder
[email protected]