Continue innovatie met aeroob korrelslib voor conventionele actiefslibsystemen

Thema
Afvalwaterzuivering

Samenvatting
Sinds de ontdekking van de gunstige eigenschappen van aeroob korrelslib aan de TU Delft aan het eind van de jaren negentig heeft het wereldwijde onderzoek naar toepassingen in afvalwaterzuiveringstechnologie een enorme vlucht genomen. Het onderzoek aan de TU Delft heeft in samenwerking met Royal HaskoningDHV en veel partijen in de Nederlandse watersector geleid tot de ontwikkeling van thans een breed internationaal toegepast aeroob korrelslibproces (Nereda®) dat compactheid, kosten- en energie-effectiviteit combineert met een vergaande biologische verwijdering van CZV, stikstof- en fosforverbindingen.

Momenteel ligt er voor de komende decennia een uitdaging voor bestaande zuiveringsinstallaties met een conventioneel actiefslibsysteem op het gebied van energiebesparing, grondstofwinning en vermindering van het ruimtegebruik. Aeroob korrelslib kan hier prima op in spelen. Waar Nereda® werkt op basis van een semi-continue bedrijfsvoering, kan inpassing van aeroob korrelslib in sommige bestaande infrastructuur uitkomst bieden als een volledig continue bedrijfsvoering ook stabiel mogelijk is. Om die reden wordt door TU Delft, het Hoogheemraadschap van Delfland, Delfluent Services B.V., Evides Industriewater, het hoogheemraadschap van Rijnland en Royal HaskoningDHV onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en werking van een continu aeroob korrelslib proces. In dit verband zal voor de awzi Harnaschpolder concreet een (her)ontwerp worden uitgewerkt.
Het onderzoek wordt uitgevoerd onder regie van een stuurgroep waarin de zes betrokken organisaties zijn vertegenwoordigd.

Start
September 2016

Eind
September 2020

Onderzoeker
- Viktor Haaksman
- Mario Pronk
- Mark van Loosdrecht
- Edward van Dijk
- Oscar Helsen
- Sanne van Dijk
- Sigrid Scherrenberg
- Mirabella Mulder

Organisatie

- Technische Universiteit Delft
- Hoogheemraadschap van Delfland
- Hoogheemraadschap van Rijnland
- Evides Industriewater
- Royal HaskoningDHV
- Delfluent Services B.V.

Contact

Viktor Haaksman
[email protected]