Gecontroleerde productie van struviet op AWZI Houtrust

Thema
Afvalwaterzuivering, Grondstoffenfabriek

Samenvatting
Dit onderzoek is gericht om de mogelijkheden te onderzoeken van gecontroleerde productie van struviet op AWZI Houtrust.
Struviet is een fosfaatzout dat gevormd word door een neerslagreactie tussen fosfaat, magnesium en ammonium. Wanneer uitgegist slib hoge concentraties vrij fosfaat bevat is dit vaak ongunstig voor de ontwaterbaarheid van het slib. Wanneer het fosfaat onder gecontroleerde condities wordt verwijderd door additionele dosering van magnesium kan het drogestofgehalte worden verhoogd en is minder polymeer voor de ontwatering nodig. Daarnaast wordt eventuele ongewenste afzetting van struviet in het systeem verminderd. Het fosfaat dat als struviet met het slib naar de eindverwerker (HVC) wordt afgevoerd zal als voorzien uit de as worden teruggewonnen door Ecophos.
In dit onderzoek wordt met meerdere factoren rekening gehouden, zoals: duurzaamheid, kosten, veiligheid, logistiek etc. De vermindering van het gebruik van ijzerzouten is een groot voordeel van deze oplossing, aangezien de milieubelasting aanzienlijk wordt vermindert. De uitkomst van dit onderzoek weegt significant mee bij de beslissing om gecontroleerde struvietproductie al dan niet op AWZI Houtrust toe te passen.

Start
November 2016

Eind
April 2017

Onderzoeker
- Daan Boswinkel
- Marlies van Hoeve
- Paul Weij

Organisatie

- Delfluent Services BV
- Hoogheemraadschap van Delfland
- De Haagse Hogeschool

Contact

Daan Boswinkel
[email protected]