Electrocoagulatie met EColoRO

Thema
Afvalwaterzuivering, Innovatie / nieuwe technieken

Samenvatting
Samen met EColoRO is verkennend onderzoek uitgevoerd op de AWZI Harnaschpolder. Het doel was om te kijken of elektrocoagulatie (EColoRO) van ruw afvalwater mogelijk is. Met elektrocoagulatie moeten er geen coagulanten gedoseerd worden omdat de benodigde ionen loskomen van de elektroden wanneer er een elektrische stroom doorheen loopt (een ijzer- en een aluminium-elektrode als kathode of anode). De testen zijn uitgevoerd met 10 Volt en 0,5 Ampère. Bij de eerste test werd een ijzer-elektrode gebruikt als anode en bij de tweede test een aluminium elektrode.

Start
December 2016

Eind
December 2016

Onderzoeker
- Tessa Steenbakker
- Marc Freyaerts
- Stefan Schot
- Han van de Griek

Organisatie

- Evides Industriewater
- EColoRO

Contact

Han van de Griek
0622568108
[email protected]