The primary sludge from the pre-settling tanks contains a lot of cellulose (toilet paper). At Harnaschpolder wwtp the cellulose is to a large extend from the primary sludge removed by a STRAINPRESS®. Currently the strainpress material is transport to a pa

Pleepapier tweemaal gebruikt?

Thema
Afvalwaterzuivering, Grondstoffenfabriek

Samenvatting
Het primair slib van de voorbezinktanks bevat veel cellulose (toiletpapier). Op awzi Harnaschpolder wordt dit cellulose grotendeels uit het primair slib verwijderd met een STRAINPRESS®.
Momenteel wordt het strainpress-goed tegen betaling per as naar een externe verwerker afgevoerd. Onderzocht wordt of het cellulose nuttig op locatie ingezet kan worden.
Mogelijk kan het cellulose door een chemische/katalytische reactie van een lading (kat- of anion) worden voorzien. Als dit lukt dan kan dit product mogelijk worden ingezet als vlokmiddel om in de voorbezinktanks extra zwevend organisch materiaal te verwijderen uit het influent. Op deze manier kan cellulose hergebruikt worden, is er mogelijk meer opbrengst van biogas door toename van primair slib en wordt wellicht een energiebesparing van het biologische zuiveringsproces bereikt.
Er worden diverse tests en een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om zowel financiële als duurzaamheidsaspecten in kaart te brengen.

Start
Januari 2017

Eind
Juni 2017

Onderzoeker
- Han van de Griek
- Paul Hankinson (final internship Aquatic Ecotechnology)

Organisatie

- Evides Industriewater BV
- Delfluent Services BV
- Hoogheemraadschap van Delfland
- Hogeschool Zeeland

Contact

Han van de Griek
0622568108
[email protected]