Wonderlijke slibetende wormpjes ontrafeld

Thema
Afvalwaterzuivering, Grondstoffenfabriek

Samenvatting
Om de limiterende factoren van hydrolyse en de waarde van afvalwater te vergroten, is het enzyfor project gestart. EnzyFOR staat voor Enhanced Enzymatic Anaerobic Fermentation of Organic Residues wat vertaald neerkomt op de enzymatische verbetering van anaerobe fermentatie van organische residuen. Het doel van het EnzyFOR project is om de valorisatie van afvalstromen, zoals landbouw en huishoudelijk afvalstromen, te vergroten met behulp van enzymen. Op deze manier kunnen vluchtige vetzuren geproduceerd worden van het complexe organische materiaal in het afvalwater.

Vluchtige vetzuren zijn belangrijke grondstoffen voor biochemische processen waarvan biogas het minst waardevol is in termen van marktprijs en milieu effecten. Om de hydrolyse snelheid en bereik te onderzoeken, word de efficiƫnte slib afbrekende worm T. Tubifex gebruikt als onderzoeksplatform. Dit onderzoek richt zich op het vinden van worm-geproduceerde enzymen om slib hydrolyse te verbeteren.

Start
Januari 2012

Eind
Januari 2016

Onderzoeker
- Steef de Valk (TU Delft)
- Ahmad Khadem (WUR)
- Merle de Kreuk (TU Delft)
- Jules van Lier (TU Delft)

Organisatie

- TU Delft
- WUR
- Delfluent Services B.V.
- DSM
- Tauw B.V.
- STW
- STOWA
- Royal Cosun

Documenten

de_Valk_et_al.-2016-Physical_and_biochemical_changes_in_sludge_upon_Tubifex_tubifex_predation.pdf
de_Valk_et_al.-2017-Unravelling_the_protein_preference_of_aquatic_worms_during_waste_activated_sludg.pdf

Links

http://www.citg.tudelft.nl/nl/over-faculteit/afdelingen/watermanagement/secties/sanitary-engineering/staff/steef-de-valk/enhanced-enzymatic-anaerobic-fermentation-of-organic-residues-enzyfor/

http://www.citg.tudelft.nl/en/research/stories-of-science/water

Contact


[email protected]