Nanofiltratie: de sleutelrol in het NEREUS terugwinningsproces

Thema
Energie- & Grondstoffenfabriek, Innovatie / nieuwe technieken

Samenvatting
Het doel van dit project is om vooral fosfaat en ammonium terug te winnen met nanofiltratiemembranen. Op dit moment wordt een combinatie van nanofiltratiemembranen geselecteerd om het fosfaat en ammonium zodanig te scheiden dat deze nutriënten ofwel apart van elkaar in het permeaat ofwel in het concentraat belanden. Operationele strategieën zullen worden getest om de netto flux van de membranen te vergroten, terwijl de robuustheid van het proces wordt behouden. Membraanvervuiling zal ongetwijfeld een probleem zijn en daarom kan kwantificering van deze vervuiling ook deel uitmaken van het project. Bovendien wordt het energieverbruik gemonitord en het bepalen van de CO2-voetafdruk van het systeem vormt ook een belangrijk onderdeel.

Start
Februari 2019

Eind
December 2020

Onderzoeker
- Tessa Steenbakker Process Engineer Evides Industriewater
- Han van de Griek Process Engineer Evides Industriewater
- Saira Alam Butt Intern Chemical Technology Utrecht University of applied sciences

Organisatie

- Evides Industriewater
- Hogeschool Utrecht
- Gemeente Rotterdam
- Hoogheemraadschap van Delfland 
- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
- Waterschap Hollandse Delta

Links

https://www.evidesindustriewater.nl/nereus
https://www.vlakwa.be/projecten/demonstratieprojecten/lop

Contact

Paula van den Brink
[email protected]