Antibiotica-resistentie en afvalwaterbehandeling

Thema
Afvalwaterzuivering, Meten & Monitoren

Samenvatting
Antibiotica-resistentie (AR) wordt in de komende jaren beschouwd als een van de grootste bedreigingen voor de menselijke soort.
Antibiotica resistentiegenen (ARG) kunnen tussen bacteriën van verschillende afkomst via mobiele genetische elementen zoals plasmiden worden overgedragen tijdens horizontale genoverdracht (bijvoorbeeld conjugatie). Het lijkt dat AR alleen gebeurt onder klinische omstandigheden, maar helaas is dat slechts één van de scenario's. Binnen dit project willen we AR in water gerelateerde werkvelden zoals afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s) bestuderen. Deze zijn aangeduid als hot spots waar genoverdracht van ARG mogelijk zou worden verbeterd ondanks dat een grote reductie van microbieel materiaal wordt bereikt. Om deze hypothese verder te onderzoeken wordt voor awzi Harnaschpolder in 2017 een monitoring monsternameprogramma (water- en sliblijn) uitgevoerd. De monsters van de verschillende zuiveringsstappen worden met qPCR geanalyseerd om de tien meest relevante ARG te kwantificeren.

Start
Februari 2017

Eind
Februari 2018

Onderzoeker
- Rebeca Pallarés
- Lucia Hernandez Leal
- M.C.M van Loosdrecht

Organisatie

- Wetsus
- TU Delft
- STOWA

Contact

Rebeca Pallarés
[email protected]