Van toiletpapier naar nuttige C-bron

Thema
Energie- & Grondstoffenfabriek

Samenvatting
In westerse landen bestaat 30-50% van de gesuspendeerde vaste stoffen in het rioolwater uit toilet papier. Dit is voornamelijk afkomstig van het gebruik van wc-papier. Het verbruik van wc-papier wordt geschat op 10-14 kg per persoon per jaar. Fijnzeef technologie (zeefwijdte 350 µm) is momenteel in gebruik bij sommige awzi’s voor het scheiden van afvalwater en gesuspendeerde vaste stoffen voordat het afvalwater biologisch wordt behandeld. Het zeefgoed bestaat voor 60-70% uit cellulose de rest bestaat uit hemi-cellulose, lignine en anorganische materialen. Enzymatische hydrolyse van cellulose naar primaire suikereenheden kan worden uitgevoerd met een in de handel verkrijgbare cellulase, of in-situ gevormde cellulase. De geproduceerde suikers hebben als doel te worden gebruikt als koolstofbron (CZV) ter vervaging van commerciële glycerine of azijnzuur. Bovendien, kunnen suikers worden gefermenteerd door micro-organismen die efficiënt in staat zijn om verschillende soorten suikers tot ethanol ofwel biobrandstof om te zetten. Het hele proces is erop gericht om de CO2-afdruk van een awzi te minimaliseren.

Start
Maart 2017

Eind
September 2017

Onderzoeker
- Salah Al Zuhairy (EIW)
- Paul Weij (DSBV)
- Sigrid Scherrenberg (EIW)

Organisatie

- Evides Industriewater
- Delfluent Services BV

Contact

Sigrid Scherrenberg
[email protected]