Vroegtijdig waarschuwingssysteem voor slibuitspoeling

Thema
Afvalwaterzuivering, Meten & Monitoren

Samenvatting
Slibuitspoeling brengt naast imagoschade ook kosten met zich mee. Slibuitspoeling, drogestofconcentratie van >30 mg/l in het effluent (definitie STOWA), kan vele oorzaken hebben; een te hoge hydraulische belasting (doorgaans als gevolg van regenweeraanvoer), kortsluitstroming tussen influent en retourstroom, een te lage of juist te hoge slib volume index (SVI) of een te hoge concentratie slib in de beluchtingstanks.
Corrigerende maatregelen zoals het slibretourdebiet aanpassen, de drogestofconcentratie in de actief slib tank verlagen, de menging in de actief slib tank verlagen zodat hier al bezinking optreedt of coagulant doseren zijn in sommige gevallen ontoereikend omdat de slibspiegelstijging erg snel kan gaan. Tijdig signaleren zou de uitspoeling in sommige gevallen kunnen voorkomen of de periode, of de intensiteit waarmee, kunnen verminderen. Mocht er dan toch een uitspoeling optreden, worden extra kosten nog steeds gemaakt maar kan naar de handhaver wel worden aangetoond dat alles is gedaan om uitspoeling te voorkomen.

De huidige beschikbare sensoren om slibuitspoeling tijdig te signaleren zijn niet toereikend. De ontwikkeling van een nieuw innovatief systeem (sensor met bijbehorende regeling in de procesautomatisering) om stijging van de slibspiegel tijdig te signaleren kan slibuitspoeling voorkomen. Dit kan imagoschade voorkomen en kosten besparen.

Start
November 2016

Eind
April 2017

Onderzoeker
- Pascal de Theije
- Han van de Griek

Organisatie

- Evides Industriewater

Contact

Pascal de Theije
[email protected]